Begroting 2017

Landelijke vergelijking

We willen onze indicatoren vergelijken met het landelijk gemiddelde van andere 100.000+ gemeenten.  Hiervoor gebruiken we de resultaten van de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering 2016 (met de resultaten over 2015).

Prestatie indicator(en)

Behaald 2014

Behaald 2015

Begroting 2016

Beoogd 2017

Landelijk gemiddelde

% betalingen binnen wettelijke termijn

-

94%

90%

90%

85,2%

% duurzame inkoop (aanbestedingen > €50.000)

100%

100%

100%

100%

64,3%

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde

23,8%

26,5%

-

30%

22,7%

Overhead
(% van de totale formatie)

-

30,6%

29,8%

Rapportage achteraf-

31,1%

Ziekteverzuim

5,5%

6,6%

5,6%

5,6%

5,0%

Meldingsfrequentie

1,3

1,2

1,1

1,1

1,2

Interne mobiliteit - percentage medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers een het begin van het jaar

-

-

-

Rapportage achteraf

3,8%

% vrouwen in leidinggevende posities

-

-

-

Rapportage achteraf

30,7%

 % medewerkers onder de 35 jaar (vergroening)

-

-

-

Rapportage achteraf

10,6%