Begroting 2017

Verloopoverzicht voorzieningen

Naam voorziening
(bedragen x € 1.000)

Beginsaldo
1-1-2017

Rente
 2017

 Toevoeging 2017

 Onttrekking 2017

  Vrijval
 2017 

Eindsaldo
31-12-2017

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

6.452

52

2.066

1.380

0

7.190

Onderhoud muziekschool

152

0

0

0

152

Onderhoud vensterscholen

448

195

190

0

453

Onderhoud voormalig onderwijs gebouwen

220

0

80

0

140

Ambulancedienst

64

0

0

0

64

Verzekeringen

323

0

0

0

323

Vordering op CBL Vennootschap BV

222

0

0

0

222

Vordering op Verkoop Vennootschap BV

1.367

0

0

0

1.367

RCG

170

0

0

0

170

Reorganisatie

945

0

622

0

323

Pensioenen wethouders

3.247

0

0

0

3.247

Wachtgeld wethouders

167

0

0

0

167

Afvalstoffenheffing

3.567

0

700

0

2867

Riolering groot onderhoud

552

0

0

0

552

Riolering vervangingsinvesteringen

1.278

2.220

1.200

0

2.298

Groot onderhoud Oosterpoort

103

17

0

0

120

Fonds sanering Beckerweg

451

4

9

46

0

418

Openbaar vervoer

675

0

0

0

675

Onderhoud museum

1.284

226

0

0

1.510

Onderhoud parkeergarages

630

0

0

0

630

Grote Steden Beleid III

188

0

0

0

188

Thermiek BV

19

0

0

0

19

Legaat Andrea Elkenbracht

214

2

0

2

0

214

Pensioen voormalige medewerkers O2G2

161

0

0

0

161

Totaal

22.899

58

4.733

4.220

0

23.469