Begroting 2017

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Naam reserve
(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

storting

onttrekking

storting

onttrekking

storting

onttrekking

storting

onttrekking

Verkiezingen

488

488

488

488

-

Afkoopsommen onderhoud graven

36

36

24

36

24

36

24

36

Esserberg

3

3

3

3

Recreatiegebied Kardinge

22

22

22

22

Grondzaken

458

3.271

95

3.271

95

3.271

95

3.271

Warmtestad

1

1

1

1

Forum garage

700

700

700

700

Fonds Economische Ontwikkelingen

55

50

50

BSV Paddepoel

8

8

8

3

Totaal

1.683

3.340

1.308

3.395

1.308

3.390

1.308

3.385