Begroting 2017

Financiële activa

Begin 2017 verwachten wij voor totaal € 460,3 miljoen aan financiële activa te hebben. Deze bestaan voor € 437,6 miljoen uit verstrekte geldleningen en voor € 22,7 miljoen aan kapitaalverstrekkingen (deelnemingen). Bij de verstrekte geldleningen gaat het voornamelijk om de leningen voor Meerstad (€ 275 miljoen) en de leningen aan woningcorporaties (€ 120 miljoen). Het bedrag aan uitgezette leningen loopt per saldo met € 17,5 miljoen terug. Sinds 2001 verstrekken wij geen nieuwe leningen meer aan woningcorporaties waardoor er alleen nog aflossing plaatsvindt van bestaande leningen. Wij verwachten daardoor eind 2017 op een saldo van € 420 miljoen aan uitgezette leningen te komen. Het totaal van de financiële activa komt dan uit op € 452 miljoen.