Begroting 2017

Vlottende activa

Investeringen in grondexploitaties gelden in de gemeentelijke verslaglegging als vlottende activa. Het betreft zaken als grondaankopen en infrastructurele werken. In 2016 gaat het naar verwachting om € 56,8 miljoen aan investeringen, met daartegenover € 46,5 miljoen aan inkomsten.

Investeringen in grondexploitaties (bedragen x € 1.000)

Bruto

Verminderingen

Eemspoort

170

2.942

Rode Haan

924

3.316

Westpoort

1.235

5.287

Driehoek Peizerweg

35

4

Zernike

928

529

Europapark

1.317

4.048

Station Europapark

89

1.802

Kempkensberg

1.163

1.260

Grote Markt

30.702

4.400

CiBoGa

3.420

4.260

Helpermaar

71

0

Eemskanaalzone

11.140

10.470

Oosterhamriktracee

2.048

4.163

Reitdiep

1.502

2.055

Paddepoel ZO

1.439

1.439

Complex hergebruik gronden

641

520

Verwachte grondaankopen

0

0

Totaal

56.824

46.495