Begroting 2017

6.1.5 Evenementen

Groningen wil een aantrekkelijke en economisch vitale stad zijn voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Een gevarieerd evenementenaanbod draagt hier aan bij. In het evenementenbeleid maken we een belangenafweging tussen een bruisende en een leefbare stad. Samen met partners organiseren we meer regie op het aanbod van grote evenementen. Daarnaast hebben we gericht locatiebeleid voor de belangrijkste locaties in de stad.

Wij willen dat Groningen haar sterke positie als evenementenstad in stand houdt. Groningen heeft een eigen gezicht en is ook voor buitenstaanders een jonge, eigenzinnige stad met veel aandacht voor cultuur. Met onze historische binnenstad en de aanwezigheid van grote kennisinstellingen hebben we veel te bieden voor organisatoren van evenementen. Wij willen dat evenementen meer bijdragen aan een herkenbaar profiel van Groningen. Evenementenbeleid en citymarketing zijn sterk aan elkaar verbonden.

Onderstaande indicatoren zijn een inschatting, omdat de jaarplanning grote evenementen nog niet is vastgesteld. Daarnaast zijn per 2016 ook de categorieën voor het aantal evenementen gewijzigd.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

 Behaald
2014

Behaald
2015

Begroting
2016

Beoogd
2017

Aantal evenementen 200 - 1.000 bezoekers

254 (200 - 2.000 bezoekers)

-

270 (200 - 2.000 bezoekers)

180

Aantal evenementen 1.000 - 2.000 bezoekers

zie hierboven

-

zie hierboven

80

Aantal evenementen 2.000 - 25.000 bezoekers

31 (2.000 - 52.000 bezoekers)

-

32 (2.000 - 25.000 bezoekers)

28

Aantal evenementen meer dan 25.000 bezoekers

zie hierboven

-

zie hierboven

3

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen (totaal)

-

-

180

190

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen  - overige evenementenlocaties

-

-

-

40

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Binnenstad

-

-

-

10

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Ebbingekwartier

-

-

-

0

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Stadspark

-

-

--

50

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Kardinge

-

-

-

30

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Rode Haan

-

-

-

15

Aantal meldingen geluidsoverlast evenementen - Suikerunieterrein

-

-

-

45

Hoe staan we ervoor?

Ons strategisch evenementenbeleid heeft resultaat. Wij hebben meer regie in het proces, gaan vroegtijdig in gesprek met organisatoren, hebben aandacht voor kwaliteit en programmering en een goed gebruik van onze toplocaties. Niet voor niets zijn wij in 2015 uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar (100.000+ gemeenten). Een prestatie die volgens het juryrapport direct voortvloeit uit ons nieuwe beleid: een verfrissende aanpak gestoeld op een stevig beleidsmatig fundament.

Door de nieuwe aanpak zien we het aantal, de omvang en de kwaliteit van evenementaanvragen toenemen. We krijgen enthousiaste reacties uit het veld. Het is nu van belang om de ingezette koers vast te houden. Het evenementenproces, zowel binnen de gemeente als met onze partners heeft blijvend aandacht nodig. Zo kunnen we inspelen op nieuwe vraagstukken.

Wat willen we bereiken in 2017?

Wij werken aan de doorontwikkeling van ons strategisch evenementenbeleid. Wij blijven sturen op een kwalitatief en gevarieerd evenementenprogramma. Om alle initiatieven een goede plek te kunnen geven in onze stad, werken we aan een afwegingskader, om op basis hiervan keuzes te maken. Ook gebruiken we de Adviesgroep Programmering Evenementen als platform om samen met onze partners meer op kwaliteit en diversiteit van evenementen te kunnen sturen. Tevens werken wij aan de kwaliteit van onze volksfeesten. In samenwerking met onze partners bij de volksfeesten werken wij aan een hierbij passende invulling van deze dagen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Faciliteren van evenementen in de stad.