Begroting 2017

6.1.1 Ruim baan voor talent

Met haar kennis- en cultuurinstellingen, hoogopgeleide bevolking en instroom van jong (internationaal) creatief talent is Groningen een ‘City of Talent’. Wij willen ons de komende cultuurnotaperiode profileren als dé culturele ‘City of Talent’ van Nederland. We blijven werken om het inspirerende klimaat van de stad te behouden en jong talent de kans te bieden zich hier te ontwikkelen. We bouwen verder aan waar we goed in zijn.

Hoe staan we ervoor?

Met Ruim baan voor talent richten we ons op scouting en begeleiding van talent voorafgaand aan het kunstvakonderwijs. VRIJDAG biedt een scala aan opleidingsmogelijkheden. Het Haydn Jeugd Strijkorkest De Noorderlingen, Urban House en het Poëziepaleis focussen op talentontwikkeling als voorloper aan de kunstvakopleidingen. Eurosonic biedt Europees talent een podium en presenteert de oogst van het jaar met European Border Breakers Awards (EBBA’s). Noorderslag presenteert Nederlands talent en reikt de Popprijs uit voor bewezen talent.

Voor de BIS gezelschappen, Noord Nederlands Orkest (NNO), Noord Nederlands Toneel (NNT) en Het Houten Huis, is talentontwikkeling een primaire opdracht: zij bereiden toptalent voor op een positie als (inter)nationaal toonaangevende maker. Club Guy&Roni rekruteert jaarlijks nieuw talent van landelijke dansacademies en aanverwante disciplines zoals theater en muziek, voor hun Poetic Disasters Club, het talentprogramma van Club Guy&Roni.  

Wat willen we bereiken in 2017?

  • We willen broedplaatsen creëren en ondersteunen waar nieuw talent en nieuwe kunstvormen kunnen worden ontwikkeld, en talent en innovatie kunnen worden getoond;
  • We zetten talent in als ambassadeur voor de stad;
  • We willen het unieke karakter van ons cultuuraanbod benutten door in te zetten op een nieuw stadsbreed talentenprogramma.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We stimuleren broedplaatsen door het beschikbaar stellen van panden aan de creatieve industrie. In 2017 komen we met een aanvullende notitie waarin we dit verder uitwerken;
  • We ondersteunen Station Noord 2.0 in Noordelijk verband;
  • We gaan met de cultuurpijlers in gesprek over een gezamenlijke opdracht voor (interdisciplinaire) talentontwikkeling;
  • We bieden stipendia aan voor jong talent: het Hendrik de Vriesstipendium voor literatuur en beeldende kunst, het Andrea Elkenbracht Fonds voor klassieke en moderne muziek, het George Verbergstipendium voor beeldende kunst en benoemen een stadsdichter en een kinderdichter;
  • We starten met een nieuw  stipendium dat aansluit bij onze strategie ‘samenleven met  cultuur’;
  • De organisatie van de verkiezingen en de begeleiding van de stadsdichter brengen wij in de komende cultuurperiode onder bij de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG). Het Poëziepaleis blijft voor ons de verkiezing van de kinderdichter van Groningen organiseren;
  • We stellen € 100.000 extra beschikbaar voor ons stadsbrede talentontwikkelingsprogramma.