Begroting 2017

Cultuur

Financiële risico's

Naam risico  

Fusie Kunstencentrum / Muziekschool

Programma

Cultuur

Omschrijving

Het gemeentelijke personeel van de Muziekschool, dat per 1 juli 2013 over is gegaan in de nieuw gevormde fusie-instelling met het Kunstencentrum, heeft een bovenwettelijke inkomenswaarborg voor een periode van maximaal 5 jaar. In geval van faillissement en/of liquidatie wordt een eventueel verschil in uitkeringsrechten tussen het sociale plan van de fusie-instelling en garanties volgens de uitkeringsrechten ingevolge de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen (ARG) aangevuld.

Risicobedrag 2017

€ 1,5 miljoen

Kans 2017

25%

Risicobedrag 2018

€ 750.000

Kans 2018

25%

Risicobedrag 2019

0

Kans 2019

0%

Risicobedrag 2020

0

Kans 2020

0%

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

Begroting 2013

Actie

Het risico wordt afgedekt door de algemene egalisatiereserve. Indien de situatie van faillissement / liquidatie zich voordoet kan worden overwogen om niet de algemene egalisatie reserve aan te spreken, maar de vrijval van subsidie aan de fusiecombinatie in te zetten (2016 jaarlijks € 2,940 miljoen).

Naam risico  

Exploitatie Groninger Forum

Programma

Cultuur

Omschrijving

Door de verwachte latere opening van het gebouw ontstaat een risico voor tekorten in de exploitatie van het Groninger Forum. Het risico treedt pas op na opening.

Risicobedrag 2017

0

Kans 2017

0%

Risicobedrag 2018

0

Kans 2018

0%

Risicobedrag 2019

0

Kans 2019

0%

Risicobedrag 2020

0

Kans 2020

0%

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

rekening 2014

Actie

Samen met het Groninger Forum worden de ontwikkelingen in de exploitatie gevolgd.

Naam risico  

Bedrijfsrisico werkmaatschappijen OPSB en CBK

Programma

Cultuur

Omschrijving

Een deel van de inkomsten van de directies Oosterpoort Stadsschouwburg (OPSB) en het Centrum Beeldende Kunst (CBK) is afhankelijkheid van de economische conjunctuur. Wij houden rekening met een bedrijfsrisico van 10% van de omzet van circa € 8 miljoen.
Het aandeel van de OPSB bedraagt circa € 7,6 miljoen en het aandeel van het CBK circa € 350.000.

Risicobedrag 2017

€ 800.000

Kans 2017

25%

Risicobedrag 2018

€ 800.000

Kans 2018

25%

Risicobedrag 2019

€ 800.000

Kans 2019

25%

Risicobedrag 2020

€ 800.000

Kans 2020

25%

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

Actie

Het blijvend stimuleren van het gebruik van de voorzieningen.