Begroting 2017

Cultuur

Relevante ontwikkelingen

In 2017 beginnen we met de uitvoering van de nieuwe cultuurnota 2017-2020. Deze bespreken we met de gemeenteraad in november 2016. Hierin formuleren we ook de nieuwe indicatoren voor de begroting 2018. In de cultuurnota staat de nadere uitwerking van onze activiteiten. Daarnaast treedt in 2017 het nieuwe museum- en bibliotheekbeleid in werking. We werken verder samen met de Noordelijke overheden in ons cultuur-convenant 'We the North', waarin we gezamenlijke ambities en plannen hebben vastgelegd op het gebied van kunst en cultuur in Groningen, Friesland en Drenthe.