Begroting 2017

Verkeer

Relevante ontwikkelingen

In 2017 is de fiets net als in voorgaande jaren een belangrijk vervoermiddel in de stad Groningen. Met het hoogste fietspercentage (modal split) in de wereld is de fiets ook het belangrijkste vervoermiddel binnen de stadsgrenzen. Het belang van de fiets zal in 2017 alleen nog maar toenemen.

Met de start van de uitvoering van de Zuidelijke ringweg in 2017 zal de capaciteit van het wegennet tijdens de uitvoering voor de auto namelijk afnemen en de fiets heeft dan een belangrijke plek als alternatief voor de auto. Groningen Bereikbaar zal daar in de tijd van de aanleg van de ring en overigens ook bij de aanpak van het hoofdstation flink op inzetten.

Verder is 2017 voor vele fietsprojecten het jaar van de uitvoering. Na de voorbereidingsfase komen projecten in de fase van uitvoering terecht, zoals Fietspad Helperzoom, Slimme routes Zernike en Fietsroute plus Ten Boer.

Voor projecten op het gebied van OV en auto geldt juist dat de afgelopen jaren veel projecten zijn uitgevoerd die in 2017 gereed moeten zijn, voor de aanvang van de uitvoering van de Zuidelijke ringweg. We zijn in 2017 nog bezig met het op orde brengen van de laatste dingen voordat we kunnen beginnen, zoals het gereedkomen van P+R Meerstad en P+R Reitdiep. Dan kunnen we ook ons Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) netwerk qua dienstregeling zo inrichten dat alle P+R voorzieningen vanuit de regio met een HOV buslijn worden bediend en doorrijden de stad in.

Tot slot zetten we in 2017 verder in op verkeersveiligheid met de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan en verkeerseducatie, met specifiek aandacht voor de veilige schoolomgeving.