Begroting 2017

Spoor Groningen smart city

Voor het verder ontwikkelen van activiteiten en projecten in de verschillende sporen van het energieprogramma zijn kennis en innovatie onmisbaar. Er is in voorgaande jaren gewerkt aan een opbouw van Groningen als internationale kennisstad, ook op het gebied van energie. Het MKB is de drijfveer achter kennisopbouw en innovatie en de gemeente faciliteert de markt. Daarnaast fungeert de gemeente als netwerker om samenwerking tussen publieke organisaties, private partijen en burgers te versterken. Samen werken we aan een sterk kenniscluster, wat een goeie voedingsbodem biedt voor innovatie. We kiezen vier invalshoeken: kennis en innovatie als dragers van de economie, ontwikkeling en toepassing van energiekennis, PowerMachtingCity, duurzame innovatie van het Groningse bedrijfsleven.

Hoe staan we ervoor?

De combinatie van de energiesector en een sterk IT cluster, hebben gefungeerd als waardevolle bouwstenen voor het opbouwen van Smart Energy City Groningen. Reeds behaald successen zijn het PowerMatchingCity project, het ontwikkelen van faciliteiten om bedrijvigheid en innovaties te stimuleren en het uitbouwen van energiekennis via de verschillende kennisinstellingen.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Uitbouwen van PowerMatchtingCity in stad en regio;
  • Ondersteunen van het Community Flex BZO project (Smart Grids op bedrijventerreinen);
  • Ontwikkelen en gebruiken van energiebesparingstoepassingen zoals Apps en software;
  • Ontwikkelen van (virtuele) handel in energie tussen gebruikers (particulieren) die lokaal eigen energie opwekken;
  • Ontwikkeling van demand-response-toepassingen (stimulering van flexibiliteit in het netwerk);
  • Nieuwe grootschalige Europese samenwerkingsprojecten op het gebied van Smart Energy, waarbij de gebruikers centraal staan;
  • Groningen nadrukkelijk internationaal profileren als Smart Energy City;
  • Faciliteren van onze inwoners en instellingen om hun eigen energievoorziening te kunnen inrichten en vormgeven.