Begroting 2017

Spoor biobased economie

In 2013 stelden we de visie ‘Op weg naar een groene kringloopeconomie’ vast. Daarin hebben we het inzetten van biomassa als duurzame energiebron verbreed naar een “biobased economy”. Dit betekent het vervangen van fossiele grondstoffen door biomassa als grondstof of brandstof. Het inzetten van biomassa als grondstof levert het meeste op. We willen dat biomassa voor 20% gaat bijdragen aan een energieneutrale stad.

Hoe staan we ervoor?

De biobased economy heeft in kennisstad Groningen goede kansen. Stad en regio kennen een sterke agro-foodsector die de mogelijkheden van de biobased economy leert ontdekken. In wetenschappelijke kringen vindt een doorgaande discussie plaats over de uiteindelijke rol van biomassa in de energietransitie. Deze volgen wij. Nu is de overtuiging en de praktijk dat biomassa nog lange tijd een belangrijke pijler is in de energietransitie, ook als brandstof.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Duurzaam benutten van eigen biomassa waarbij de energie-waardepiramide leidend is;
  • Voorwaarden creëren voor de biobased society en aantrekken van nieuwe biobased bedrijvigheid;
  • Onderzoeken en experimenteren met benutten van biomassa en het inzetten van biomassa voor energieproductie;
  • Stimuleren kennisontwikkeling door symposia en bijdragen aan haalbaarheidsonderzoeken en start-ups;
  • Meewerken aan het initiatief ‘de groene loper’ om het vestigingsklimaat voor biobased bedrijven te verbeteren;
  • Onderzoeken kansen van verbouw van biomassa op niet gebruikte bedrijventerreinen;
  • We gaan door met het onderzoek naar het benutten van reststoffen en het opwekken van energie uit afvalwater.