Begroting 2017

Opbouw personeelskosten en formatie

De personeelskosten van de gemeente Groningen bedragen € 254.855.000 in 2017. Hiervan zijn € 245.353.000 kosten (salaris en vergoedingen) voor het personeel (totaal 4.015 fte) en € 9.502.000 overige personeelskosten.

Opbouw salarissen en vergoedingen
(bedragen x € 1.000)

Bedrag

fte

Salarissen ambtelijk personeel

201.453

2.948

 Vergoedingen burgemeester en wethouders

741

6

Vergoedingen gemeenteraadsleden

989

39

Salarissen medewerkers Wet sociale werkvoorziening (WSW)

34.493

1.022

Salarissen medewerkers Wet werk en bijstand (WWB)

732

-

Vergoedingen stagiaires

360

-

Kosten externe inhuur

8.579

-

Vergoedingen voormalig personeel

909

-

 Subtotaal salarissen en vergoedingen

 248.256

4.015

Minus vergoedingen gedetacheerd ambtelijk personeel

-2.805

-

Minus verhaalde salarissen

-98

-

Totale kosten salarissen en vergoedingen

245.353

4.015

De overige personeelskosten zijn als volgt opgebouwd:

Overige personeelskosten
(bedragen  x € 1.000)

Bedrag

Vorming en opleiding

3.858

Werving en selectie

79

Bedrijfsgezondheidszorg

553

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

1.473

Overig

3.539

Totaal overige personeelskosten

9.502