Begroting 2017

4.2: Passende ondersteuning en zorg

Inleiding

In het deelprogramma passende ondersteuning en zorgverlenen we (al dan niet tijdelijk) passende ondersteuning en zorg, zodat ieder naar vermogen kan participeren. De maatschappelijke effecten die we willen bereiken met onze interventies zijn erop gericht dat onze bewoners tevreden zijn, het gevoel hebben dat ze kunnen participeren ofwel weer in staat zijn hun regie te hebben over hun leven ofwel dat hun persoonlijke situatie stabiliseert.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
2015

Beoogd
2016

Beoogd
2017

Aantal cliënten met 'basisondersteuning' met een hogere of gestabiliseerde

zelfredzaamheid

-

-

-

Aantal kinderen dat uit huis geplaatst wordt

-

-

-

-

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2013

2014

2015

2016

Aantal cliënten met een maatwerk- arrangement WMO per 10.000 bewoners

-

-

-

-

% jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar, met en zonder verblijf)

-

-

12,3%

-

% jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming

-

-

1,5%

-

% jongeren (van 12 tot 23 jaar) met

jeugdreclassering

-

-

0,6%

-

% jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter

-

-

-

-