Begroting 2017

7.1.4 Fietsparkeren op maat

Ons doel is: Met goede stallingen worden de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van voorzieningen verbeterd. Bij het fietsparkeren in de binnenstad maken we duidelijke keuzes die aansluiten bij de stallingsbehoefte van bezoekers en werknemers. Voor kort stallen bieden we flexibele oplossingen en voor middellang stallen vaste voorzieningen in de openbare ruimte. Voor fietsers die hun fiets langer willen stallen, bieden we inpandige of ondergrondse fietsenstallingen aan. Ook bij openbaar vervoer (OV) knooppunten (stations en P+R terreinen) bieden we voldoende en kwalitatief hoogwaardige stallingsmogelijkheden aan. Ook kunnen reizigers op alle OV-knooppunten OV-fietsen huren.

Om het fietsparkeren in de oude stadswijken rond de binnenstad te verbeteren, maken we afspraken met ontwikkelaars. We willen het fietsparkeren hier zoveel mogelijk inpandig of op eigen terrein oplossen. En alleen als dit niet mogelijk blijkt, zoeken we wijkgerichte maatwerkoplossingen in de openbare ruimte.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd
 2017

Stallingscapaciteit fietsenstallingen
Binnenstad

1.230

1.230

1.230

1.230

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Hoofdstation

9.130

9.500

9.900

9.900

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Groningen Europapark

700

700

700

700

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Groningen Noord

280

280

280

456

Tevredenheidscijfer fietsenstallingen

-

6,7

6,8

7,0

Hoe staan we ervoor?

Stadjers willen overal met de fiets kunnen komen en goede stallingsmogelijkheden zijn daarbij onmisbaar. Op dit moment beschikken we in totaal over 13 fietsenstallingen: vier in de binnenstad en negen bij openbaar vervoerknooppunten.

Wat willen we bereiken in 2017?

Het aantal stallingen bij openbaar vervoerknooppunten en in de binnenstad willen we verder uitbreiden. Dit doen we bij station Groningen Noord, op een aantal bestaande Park+Ride (P+R) terreinen en op de nieuwe P+R terreinen Reitdiep en Meerstad. Verder verkennen we de mogelijkheid om de bestaande parkeergarage Haddingestraat zodanig om te bouwen tot een aantrekkelijke fietsenstalling.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Uitbreiden stallingscapaciteit Groningen Noord;
  •  Uitbreiden en verbeteren van de stallingsvoorzieningen op P+R terreinen;
  •  Verkenning fietsenstalling Vismarkt/Haddingestraat.