Begroting 2017

7.1.3 Ruimte voor de fiets

Ons doel is: De fiets krijgt meer fysieke ruimte, zo nodig via alternatieve routes.Op veel plekken in de stad zien we het steeds drukker worden met fietsers. Om deze groei op te kunnen vangen, verbeteren we ons fietsnetwerk en maken we nieuwe Slimme Routes. Op verscheidene locaties geven we de fiets letterlijk meer ruimte, op andere punten kiezen we voor slimme alternatieven.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal Slimme Routes in de gemeente Groningen

2

2

2

3

Toegevoegde stallingscapaciteit op straat in de binnenstad

0

40

700

500

Hoe staan we ervoor?

Sinds de zomer van 2013 organiseren we jaarlijks de Slimme Route-campagne om eerstejaars studenten te wijzen op twee alternatieve fietsroutes naar Zernike Campus. Inmiddels is ook een aantal knelpunten opgelost. Zo is de fietsoversteek Pleiadenlaan veiliger gemaakt en is de Bessemoerstraat ingericht als fietsstraat. Momenteel is de helft van alle gemeentelijke verkeerslichten (21 van de 43) voorzien van slimme technieken zoals wachttijdvoorspellers, regensensoren en voorsignalering.

Wat willen we bereiken in 2017?

Ter vergroting van de verkeersveiligheid en het fietscomfort leggen we aparte fietsvoorzieningen aan langs de Diepenring met als achterliggende gedachte dat we de Diepenring ook als verdeelring voor de fiets willen gebruiken om de Binnenstad te ontzien en fietsers een snellere route te bieden. Om het fietsgebruik verder te stimuleren willen we een aantal verkeerslichten fietsvriendelijker maken. We willen de Slimme Route Jaagpad doortrekken naar het Hoofdstation en twee nieuwe Slimme Routes, die naar Ten Boer en Haren, promoten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • / Aanleg aparte fietsvoorzieningen op de Diepenring;
  • / Verkeerslichten fietsvriendelijker afstellen (wachttijdvoorspellers, regensensoren, voorsignalering);
  • / Ontwikkelen van een rechtstreekse 'fastlane' fietsroute naar Meerstad;
  • / Doortrekken van de bestaande Slimme Route Jaagpad naar het Hoofdstation;
  • / Creëren van een Slimme Route naar Ten Boer;
  • / Creëren van een Slimme Route naar Haren.