Begroting 2017

7.1.2 Een samenhangend fietsnetwerk

Ons doel is: Fietsers kunnen overal snel, comfortabel en veilig komen. Goede fietsverbindingen naar openbaar vervoer knooppunten, belangrijke economische trekkers (dynamo's) en de regio zijn belangrijk. In ons fietsnetwerk onderscheiden we het hoofdnetwerk, gericht op de snelle en doorgaande fietser, en het basisnetwerk, ontsluitend en fijnmazig. We zorgen voor de samenhang van ons fietsnetwerk op twee manieren. In de eerste plaats kijken we in samenhangen naar fietsverbindingen. We benaderen niet elk fietspad apart, maar richten ons op het fietsnetwerk van deur tot deur. Ten tweede benaderen we de fiets als onderdeel van de totale vervoersketen, omdat niet iedere reis zich helemaal voor het gebruik van de fiets leent. Daarom proberen wij de fiets in te zetten om het laatste gedeelte van de reis mee af te leggen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal OV-fietsverhuurlocaties bij stations en P+R-terreinen

3

3

6

7

Aantal aangelegde ontbrekende schakels

-

2

0

3

Aantal Fietsroutes Plus (verbinding met de regio)

3

3

3

4

Aantal verkeerslichten met slimme techniek

-

-

22

25

Kwaliteit van de fietspaden (cijfer tussen 0 en 10)

-

-

-

-

Aantal ontbrekende schakels in het fietsnetwerk

13

12

12

11

Hoe staan we ervoor?

In onze fietsstrategie hebben we het hoofdfietsnetwerk gedefinieerd, waarbij alle omliggende dorpen aangesloten zijn op het fietsnetwerk van en naar de stad Groningen. De Fietsroutes Plus naar Zuidhorn en Bedum zijn inmiddels gereed. In totaal telt ons hoofdfietsnetwerk 15 ontbrekende schakels.

Wat willen we bereiken in 2017?

Om het stedelijke en regionale hoofdfietsnetwerk verder te completeren willen we een aantal ontbrekende schakels realiseren. Het gaat om een drietal nieuwe Fietsroutes Plus, namelijk die naar Ten Boer, Winsum en Haren, maar ook om nieuwe stedelijke fietsverbindingen langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd. Verder verbeteren we twee bestaande fietspaden we leggen we een fietsbrug aan over het Eemskanaal.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • / Aanleggen fietspad tussen het Jaagpad en de Iepenlaan, parallel aan de Noordelijke Ringweg;
  • / Aanleggen fietspad tussen de Pegasusstraat en de Klaas de Vriezestraat, parallel aan de spoorlijn Groningen-Sauwerd;
  • / Verbreden van de Slimme Route naar Zernike in Park Selwerd en verbeteren van de fietsoversteek Eikenlaan;
  • / Verbeteren fietspad Midscheeps als onderdeel van de Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer;
  • / Aanleggen Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer langs de Stadsweg;
  • / Aanleggen Fietsroute Plus Groningen-Winsum langs de spoorlijn;
  • / Aanleggen Fietsroute Plus Groningen-Haren langs de Helperzoom;
  • / Aanleggen fietsbrug Eemskanaal.