Begroting 2017

7.6: Overig verkeer

Inleiding

In het deelprogramma 'Overig verkeer' worden overige zaken als plankosten opgenomen.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie