Begroting 2017

College, raad en gebiedsgericht Werken

Relevante ontwikkelingen

De laatste jaren zijn er diverse landelijke rapporten verschenen over de lokale democratie en de rol van de gemeenteraad. Samen met de gemeenteraad wil de griffie kijken wat dit betekent voor de gemeenteraad en de ondersteuning van de raad. Verder wordt er in de commissie werkwijze raad door de raadsleden zelf nagedacht, met ondersteuning van de griffie, over de eigen rol en taken, het verbeteren en vernieuwen van de eigen werkwijze en het aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen.