Begroting 2017

Stadhuis en Stadjer

Relevante ontwikkelingen

In 2017 werken we aan de professionalisering van de dienstverlening op het gebied van burgerzaken (bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen). Ook voeren we I-burgerzaken in met als doel onze dienstverlening aan de burgers verder te digitaliseren. Bij het Klant Contact Centrum (KCC) werken we aan de invoering van een betere centrale klantontvangst aan het Harm Buiterplein en aan de Kreupelstraat. We doen mee aan een aantal landelijke pilots in het kader van de Digitale Agenda 2020 (landelijk programma vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten rondom standaardisering en collectivisering). Tenslotte is er de ontwikkeling naar één Noordelijk belastingkantoor.

Op het gebied van communicatie gaat onze aandacht uit naar de veranderingen die de netwerksamenleving met zich mee brengt. De gemeente als afzender krijgt een bescheidenere rol. We streven naar een optimale online dialoog met de stad (via de sociale media kanalen) en werken aan gebiedsgericht communiceren.