Begroting 2017

Onderhoud & beheer openbare ruimte

Bijdrage(n) verbonden partijen

GR Meerschap

Relevante beleidsinformatie

Met de Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde behartigen we de belangen van recreatie, landschapsverzorging en natuurbescherming in het gebied. Dit doen we samen met de gemeenten Haren en Tynaarlo.

Beleidsrisico

Geen.

GR Afvalbeheer regio centraal Groningen (ARCG)

Relevante beleidsinformatie

Door participatie in de gemeenschappelijke regeling ARCG willen we regie hebben op het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de gemeenten in de regio.

Beleidsrisico

SANOG en SOZOG, twee afval-gerelateerde samenwerkingsverbanden in de provincie Groningen hebben hun contracten met ARCG opgezegd per 1 juli 2016. Daarom beraadde Attero zich over de instandhouding van de verwerkingsfabriek in Groningen. Attero heeft gemeld dat de fabriek in ieder geval tot het jaar 2022 open blijft.