Begroting 2017

Onderhoud & beheer openbare ruimte

Relevante ontwikkelingen

In 2016 hebben we gewerkt aan de nadere uitwerking van het afvalbeheerplan voor de periode 2016 tot en met 2020. In 2017 implementeren we de maatregelen uit dit plan.