Begroting 2017

Economie en werkgelegenheid

Relevante ontwikkelingen

Samen met onze partners blijven we in 2017 werken aan de Economische Agenda. Via het Economisch Programma G-Kwadraat zetten we in 2017 verder in op de strategische thema's Internationale Kennisstad, Aantrekkelijke Stad en Bedrijvige stad waardoor we de werkgelegenheid stimuleren en  het economisch klimaat van de stad en de regio versterken. We leggen verbindingen zodat bedrijven en kennisinstellingen elkaar weten te vinden.

Economische vooruitzichten zijn goed

De Nederlandse economie is stabiel en groeit gestaag verder (UWV arbeidsmarktprognose 2016-2017), hoewel internationale onzekerheden zoals de Brexit, de verkiezingen in de VS maar ook de situatie in Syrië van invloed kunnen zijn. Het Bruto Binnenlands Product groeit in Nederland naar verwachting met 1,8% in 2016 en 2,1% in 2017. Deze groei van de binnenlandse bestedingen is bepalend voor het aantrekken van de economie. Het consumenten- en ondernemers vertrouwen neemt toe. Mensen geven ook meer geld uit omdat lonen sneller zijn gestegen dan de inflatie waardoor er sprake is van een reële verbetering. Dit komt ook door lastenverlichting en het aantrekken van de arbeidsmarkt waardoor werkzoekenden vaker en sneller weer aan het werk kunnen.

Werkgelegenheid neemt toe

Gemeente Groningen

2011

2012

2013

2014

2015

Aantal banen

135.893

135.831

132.991

131.985

133.710

Ontwikkeling in %

3,5%

- 0%

-2,1%

-0,8%

1,3%

Met het economisch programma G-Kwadraat 2015-2019 willen we het werkgelegenheidsniveau zo snel mogelijk terugbrengen naar 135.000 banen, het niveau voor de crisis. Eind 2019  willen we, als extra ambitie, 137.500 hebben bereikt. In de stad Groningen is de werkgelegenheid in 2015 toegenomen met 1,3%  terwijl er landelijk sprake was van een gemiddelde van de werkgelegenheidsgroei van 0,1% (bron LISA 2015). Het aantal vestigingen is vorig jaar gegroeid met 3,1%. Belangrijke groeisectoren zijn Leisure en de ICT sector. Het aantal vestigingen in de Leisure en ICT is toegenomen met 0,3 % en 6,9%. Het aantal arbeidsplaatsen met 2,3% en respectievelijk 7,7%.

In Nederland neemt de vraag naar arbeid de komende jaren toe. Het aantal banen groeit voor zowel werknemers als voor zelfstandigen. De Rabobank verwacht dat de langjarige trend naar een steeds flexibeler arbeidsmarkt waarschijnlijk zal zorgen voor minder vaste dienstbetrekkingen dan voor de crisis het geval was (Economisch Kwartaalbericht juni 2016). Verder is de verwachting dat de werkloosheid wel verder zal afnemen maar minder snel dan in het verleden is gegaan. Dit heeft te maken met een stijging van het arbeidsaanbod: de totale bevolking groeit, ouderen werken langer door en mensen melden zich weer op de arbeidsmarkt omdat zij denken een grotere kans te maken op werk door de aantrekkende economie.

Aantal Faillissementen neemt af
De verwachting va het ING Economisch Bureau (20 juli 2016) is dat het aantal faillissementen in 2016 en 2017 verder afneemt. Dankzij een aantrekkende economie en een verbetering van de financiële positie van ondernemers nam het aantal faillissementen in de eerste helft van2016 met 18% af.

Groningen zet verder in op Kennis en innovatie
Groningen doet goed mee in het stimuleren van de kenniseconomie en is een internationale kennisstad en knooppunt van innovatie. Het innovatiepotentieel is sterk aanwezig ook voor groei op de langere termijn. De ontwikkeling en vestiging van nieuwe (kennis) faciliteiten zoals bijvoorbeeld The Energy Barn en Entrance dragen hier aan bij. Bovendien doen Groningse bedrijven het uitstekend in de (internationale) rankings en zijn velen genomineerd voor prijzen. De stad vormt een belangrijke motor maar om op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen zal aandacht moeten uit gaan naar focus, verbinden en samenwerken.

Groningse start-up scene
Het Groningse start-up eco-systeem ontwikkeld zich goed en dat is opgevallen in Nederland. Met Neelie Kroes als ambassadeur heeft Groningen laten zien wat we in huis hebben. De komende periode zal prins Constatijn haar opvolgen en Nederland promoten als start-up land. In Groningen laten we met Founded in Groningen zien wat Groningse  bedrijven doen maar vooral ook waarom Groningen een goede voedingsbodem is voor innovatieve bedrijvigheid en ondernemend talent. The Big Building, Cube 050 en het LaunchCafé laten zien hoe innovatieve bedrijven samen werken en wat voor mooie resultaten je kunt bereiken door ruimte beschikbaar te stellen en door samen te werken.

Groningse binnenstad
De consument heeft het afgelopen jaar meer uitgegeven. Hoewel bepaalde grote ketens het moeilijk hebben laten de detailhandel en de horeca in Groningen beide een gunstige ontwikkeling zien  zowel in aantal vestigingen als in ontwikkeling werkgelegenheid. We zijn goed in gesprek met de sector hoe om te gaan met nieuwe trends en ontwikkelingen en weten daarop steeds beter in te spelen. We hebben meerdere e-commerce en retail inspiratiesessies gehouden onder andere met het Sector Servicepunt Detailhandel. Maar ook door de zondag openstelling en diverse interessante evenementen, is het aantal toeristische overnachtingen met 10% toegenomen in 2015.