Begroting 2017

11.2.3 Faciliteren open, luisterende houding

In het collegeprogramma 2014-2018 kozen we ervoor zoveel mogelijk ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de stad. Dit vereist van alle betrokkenen in de gemeentelijke organisatie een open, luisterende houding. Hierbij maken we onder andere gebruik van online webmonitoring.

Hoe staan we ervoor?

In 2016 zijn we gestart met de Stadsbuzz. Twee keer per week bieden we een overzicht van wat er online in en over (de gemeente) Groningen wordt gezegd. Hierbij richten we ons op de belangrijkste of meest spraakmakende Groningse onderwerpen. Ook monitoren we online de communicatie over een deel van onze projecten. Relevante signalen betrekken we bij beleidsontwikkeling.

Verder hebben we de ‘Factor C’-methode (een aanpak voor communicatie bij beleidsprocessen die voor burgers belangrijk zijn) verder geprofessionaliseerd en doorontwikkeld. Naast het begeleiden van enkele tientallen projecten en beleidsonderwerpen, zijn diverse trainingen gegeven aan communicatieprofessionals en beleidsmedewerkers.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen onze luisterstrategie verder doorontwikkelen en inzetten bij beleidsontwikkeling. Daarbij kijken we ook naar de werking van Stadsbuzz als instrument. Met het vaker toepassen van de Factor C-methode verbeteren we onze communicatieaanpak in beleidsprocessen die voor burgers belangrijk zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Adviseren over een open, luisterende houding;
  • Ondersteunen van deze houding met de methodiek Factor C;
  • Aanbod online webmonitoring voor projecten en issues.