Begroting 2017

11.2.2 Faciliteren (digitale) informatievoorziening

Digitale informatie verstrekken we vooral via de gemeentelijke website. De website van Groningen is een 'toptakenwebsite', met die producten waar de burger om vraagt en geschreven in gewoon Nederlands. Gemakkelijk te vinden, goed te begrijpen en ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Aanvullend communiceren we via sociale media Twitter, Facebook en WhatsApp.

In de informatievoorziening aan burgers werken we volgens het ‘click, call, face-principe’. Click (op onze website) voor wie snel en als het uitkomt geholpen wil worden of informatie zoekt. Call (bellen) voor mensen die de benodigde informatie niet kunnen vinden of geen toegang hebben tot digitale kanalen. Face (persoonlijk contact) voor wie daar behoefte aan heeft of als dat beter werkt. Hoe beter de digitale informatievoorziening, hoe meer tevreden de burgers zijn. Dat leidt weer tot minder telefoontjes en baliebezoeken. Met als uiteindelijk gevolg lagere kosten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

Rapportcijfer digitale dienstverlening

-

7,3

7,5

7,5

Hoe staan we ervoor?

In 2016 hebben we onze toptakenwebsite geoptimaliseerd. Er zijn formulieren en pdf’s webrichtlijnproof gemaakt en de interactieve kaarten zijn geschikt gemaakt voor zowel pc, tablet en smartphone. Ook hebben we een contentstrategie opgesteld om bewuster (online) te communiceren.

Onze website is gericht op wat de burger zoekt en wil, is begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen. De site voldoet grotendeels aan de webrichtlijnen van de rijksoverheid. Bij de inzet van nieuwe media zien we dat het vaker en gerichter inzetten van Twitter, Facebook en WhatsApp loont. We bereiken steeds meer mensen via deze kanalen.

Wat willen we bereiken in 2017?

We optimaliseren onze website. We streven naar het halen van ten minste de waardering 7,5 voor onze digitale dienstverlening. We geven extra aandacht aan wijkgerichte informatie en aan online communicatie via de ontwikkelde contentstrategie.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Onderhouden gemeentelijke website;
  • Werken volgens de opgestelde contentstrategie.