Begroting 2017

11.2.1 Een herkenbare gemeente

We willen als gemeente zoveel mogelijk een herkenbare en toegankelijke organisatie zijn. We laten dit zien in onze uitingen, zowel bij ons eigen optreden als in samenwerkingsverband. Onze huisstijl is hierbij een belangrijk middel.

Hoe staan we ervoor?

Sinds 2015 werken we meer gebiedsgericht per wijk waarbij samenwerking met meerdere partijen aan de orde is. Niet altijd is de gemeente als afzender herkenbaar. Dat geldt voor activiteiten waarbij de gemeente samen met anderen optreedt of bij gemeentelijke taken die anderen uitvoeren. In 2016 hebben we daarom onze huisstijl tegen het licht gehouden en flexibeler gemaakt voor samenwerkingssituaties. Publiekscampagnes bedoeld om onze stad of een kant daarvan te profileren zijn op individueel niveau goed uitgedacht. We zien echter dat een overkoepelend perspectief ontbreekt.

Wat willen we bereiken in 2017?

We besteden extra aandacht aan het communicatief en visueel ondersteunen van gebiedsgericht werken en de vernieuwingen in het sociale domein (WIJ-teams). Tevens oriënteren we ons verder op onze (stads)profilering.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Adviseren over correct gebruik van de (vernieuwde) gemeentelijke huisstijl;
  • Verder doorvoeren van een vernieuwde, meer flexibele huisstijl, bedoeld om herkenbaar te blijven als betrouwbare overheid naar onze burgers en om het gebiedsgericht werken, de WIJ-teams en samenwerking met meerdere partijen beter te ondersteunen.