Begroting 2017

11.1.4 Belastingen

Als gemeente leggen we de gemeentelijke belastingaanslagen op, innen we de belastingaanslagen en handelen we eventuele bezwaarschriften tegen de aanslagen af. We doen dit ook voor Ten Boer, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Hierbij werken we volgens de wettelijke betrouwbaarheids- en kwaliteitsnormen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

% realisatie belastingopbrengst

-

99,5%

100%

100%

% bezwaarschriften afgedaan binnen gestelde termijn

-

97%

100%

100%

Oordeel Waarderingskamer op basis  van audit

-

goed

goed

goed

Aantal particuliere woningbezitters dat WOZ-wijzigingen voor eigen pand doorgeven

-

-

25%

25%

Hoe staan we ervoor?

Alle particuliere woningeigenaren in de stad  krijgen voorafgaand aan de verzending van de Waardering Onroerende zaken (WOZ)-beschikkingen in 2017 de mogelijkheid vooraf zelf de voorlopige WOZ-waarde te controleren (interactieve WOZ). Hiermee willen wij betere dienstverlening en een vorm van self-service mogelijk maken.

Wat willen we bereiken in 2017?

In de tweede helft van 2017 starten we met de belastingsamenwerking met de noordelijke waterschappen in de vorm van de oprichting van een gezamenlijk Noordelijk Belastingkantoor.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Berekenen, opleggen en innen gemeentelijke belastingen;
  • Afhandelen bezwaarschriften gemeentelijke belastingen;
  • Invoeren interactieve Waardering Onroerende Zaken (WOZ);
  • Start Noordelijk Belastingkantoor.