Begroting 2017

11.1.3 Burgerzaken

Als gemeente geven wij onder meer paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen af. Ook voeren wij de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP) uit en organiseren wij verkiezingen. Jaarlijks ontvangen we ongeveer 172.000 klanten aan de Kreupelstraat, in de wijkservicecentra Hoogkerk en Lewenborg, het geboorteloket in het Martini Ziekenhuis en sinds 2013 ook aan de Eemshaven (registratie van niet-ingezetenen).

We doen ons werk volgens de voorschriften en de kwaliteitsnormen zoals verwoord in 11.1.1 Regie dienstverlening. De meeste frontofficetaken hebben te maken met de afgifte van documenten, burgerlijke stand en de basisregistratie personen. We voeren onze taken op tijd, juist en rechtmatig uit. We willen dat klanten tevreden zijn over publieke dienstverlening aan de balies. Als resultaat van het jaarlijks te houden klanttevredenheidsonderzoek streven we in 2017 naar een waardering van tenminste 8. We willen de kwaliteit van de basisregistratie personen (BRP) verder verbeteren en daarbij in 2017 minimaal voldoen aan de norm "goed".

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

Klanttevredenheid burgerzaken Kreupelstraat

7,6

-

8

8

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)

-

goed

goed

goed

Hoe staan we ervoor?

We meten de kwaliteit aan de balie door een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. De klanttevredenheid over baliedienstverlening aan de publieksbalies aan de Kreupelstraat is doorgaans hoog. De kwaliteit van de basisregistratie personen (BRP) meten we jaarlijks via een zelfonderzoek.

Wat willen we bereiken in 2017?

In het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek willen we een 8 behalen. Wat betreft het niveau van de kwaliteit van de basisregistratie personen (BRP) streven we in 2017 naar 'goed'.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten, rijbewijzen en overige persoonsdocumenten afgeven;
  • Uitvoeren werkzaamheden burgerlijke stand;
  • Uitvoering van de Wet basisregistratie personen (BRP);
  • Organiseren verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017.