Begroting 2017

10.3.5 Motorclubs (OMG's)

In Nederland is het aantal Outlaw MotorcycleGangs (OMG’s) de laatste jaren toegenomen. OMG’s zijn motorclubs die zich met enige regelmaat normoverschrijdend en crimineel gedragen. In Groningen kennen we vier OMG's of supportclubs. We willen bereiken dat de OMG’s of de daaraan gelieerde supportclubs geen “vaste voet aan de grond krijgen” in bestaande horecabedrijven of buurtgebouwen of een nieuw clubhuis kunnen starten.

Hoe staan we ervoor?

Voor zover bekend beschikken de in Groningen aanwezige Outlaw MotorcycleGangs (OMG's) of supportsclubs niet over een clubhuis of een andere vaste plaats van samenkomst. Initiatieven van een OMG om zich te vestigen in de gemeente worden in de kiem gesmoord door gesprekken en, waar mogelijk, de inzet van bestuursrechtelijke instrumenten op basis van het bestemmingplan, de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook werpen we barrières op tegen mogelijk indringen van OMG’s in de bovenwereld. Binnen de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijke Informatie en Expertisecentrum (LIEC) werken verschillende overheden samen aan een integrale aanpak met als doel de schijnbare onaantastbaarheid van OMG’s te doorbreken. De informatiepositie van de gemeente ten aanzien van de OMG’s en de supportclubs is door de samenwerking met het RIEC, de politie en de Belastingdienst, op peil.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen de informatievoorziening van de gemeente ten aanzien van OMG’s en supportclubs, in samenwerking met ketenpartners, op peil houden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Bespreking van de situatie rond Outlaw MotorcycleGangs (OMG) en supportclubs in de OMG-casustafel;
  • Inzetten bestuursrechtelijke instrumenten;
  • Inzetten Regionale Informatie- en Expertise Centra.