Begroting 2017

10.3.2 Mensenhandel

Mensenhandel betreft een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij mensen, veelal met list en bedrog, worden “verleid” arbeid te verrichten binnen bepaalde economische branches, waardoor zij echter geen sturing meer kunnen uitoefenen op hun eigen werk- en leefsituatie. Deze vorm van georganiseerde criminaliteit komt in Groningen vooral voor binnen de (vergunde en niet-vergunde) prostitutiebranche.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal in behandeling genomen potentiële casussen door de ketenregisseur

-

39

40

40

Hoe staan we ervoor?

In het kader van de in 2011 geïntroduceerde ketenaanpak mensenhandel werken alle gemeenten in de provincie, politie, vreemdelingenpolitie, openbaar ministerie, hulp- en zorginstellingen, belastingdienst en kamer van koophandel samen. Signalen van mensenhandel worden in dit brede verband gedeeld en er worden afspraken gemaakt over de te plegen interventies en een persoonsgericht aanbod van hulpverlening aan het slachtoffer. De ketenregisseur mensenhandel werkt vanuit het Veiligheidshuis.

Om de samenwerking en afstemming tussen de aanpak van mensenhandel in het werkgebied van Noord-Nederland te verbeteren is in 2016 een eenduidige werkwijze  voor heel Noord-Nederland ingevoerd. De drie ketenregisseurs werken nauw samen en signalen mensenhandel kunnen nu ook provincie-grensoverschrijdend gedeeld worden.
De beschikbare capaciteit voor de zorg coördinatie aan slachtoffers van mensenhandel is verhoogd.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen mensenhandel tegengaan door het creëren van een onaantrekkelijk afzetgebied voor daders van mensenhandel. Daarbij beogen we een afname van mensenhandel. Wij realiseren ons dat het grotendeels een onzichtbaar delict is met een zeer geringe aangiftebereidheid.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Voortzetting van de ketenaanpak mensenhandel Noord-Nederland door het toepassen van dezelfde werkwijze van alle betrokken instellingen in Groningen, Friesland en Drenthe;
  • Vroegtijdige herkenning en oppakken van signalen van mensenhandel;
  • Het zo snel mogelijk inzetten van interventies op daadwerkelijke signalen.