Begroting 2017

10.1.5 Veilig ondernemen

In een aantrekkelijk ondernemersklimaat is veilig ondernemen vanzelfsprekend. Veilig ondernemen benaderen we breed. We hechten aan een binnenstad en bedrijventerreinen waar het schoon, heel en veilig is. Winkeldiefstal springt het meest in het oog, waarbij getroffenen vaak geen aangifte doen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd

 2017

Aantal aangiften door ondernemers van inbraken in kantoor-/bedrijfspanden en winkels

551

476

475

475

Hoe staan we ervoor?

Het servicepunt Detailhandel is aanspreekpunt voor ondernemers in de binnenstad. Stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen (BBOG) richt zich op de bedrijventerreinen.

Wat willen we bereiken in 2017?

In samenwerking met GCC (Groningen City Club) en servicepunt detailhandel aandacht genereren voor veilig ondernemen en winkelgebieden die schoon, heel en veilig zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Groningen City Club, servicepunt detailhandel en stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen zijn initiatiefnemers van activiteiten. De gemeente heeft faciliterende en ondersteunende rol;
  • Activiteiten tijdens de Week van de Veiligheid.