Begroting 2017

9.1.4 Dierenwelzijn

Dierenwelzijn raakt zowel dieren als mensen in onze stad. Wij zetten ons in om dierenleed, dieronvriendelijk beleid en dieronvriendelijke activiteiten in Groningen te voorkomen. We stimuleren diervriendelijk handelen. Gemeenten hebben wettelijke taken voor het verzorgen en opvangen van gevonden dieren en dieren in nood. We hechten er waarde aan dat deze dieren goed opgevangen en verzorgd worden.

Hoe staan we ervoor?

Vanaf 2016 laten we onze wettelijke taken uitvoeren door de Dierenbescherming. Hiervoor hebben we een overeenkomst op maat afgesloten. Al onze wettelijke taken hebben we gebundeld in één contract. Hiermee zorgen we voor een professionele en efficiënte uitvoering van onze wettelijke taken zonder versnippering of onduidelijkheid.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen in 2017 blijven voldoen aan onze wettelijke taken voor het opvangen en verzorgen van gevonden dieren en dieren in nood.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren van onze wettelijke taken op dit gebied middels de overeenkomst die we hebben gesloten met de Dierenbescherming. We voeren de regie op de uitvoering van deze overeenkomst;
  • Continueren van de kattenactie in 2017 om zo het aantal zwerfdieren beperken;
  • Voorlichting geven (samen met de Dierenbescherming) om het aantal zwerfdieren en dieren in nood verminderen.