Begroting 2017

9.1.6 Begraven

We willen kwalitatief goede en betaalbare begraafplaatsen met voldoende capaciteit en keuzevrijheid. We hebben een wettelijke taak in het verwerken van aangiftes van overlijdens en in het faciliteren van begrafenissen. Daarnaast verzorgen we uitvaarten van overledenen wanneer niemand anders daarin kan voorzien. We koesteren onze begraafplaatsen die door hun parkachtige inrichting vaak ook cultuurhistorische rustpunten zijn in de drukte van het stedelijk leven.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd
 2017

% van de begraafplaatsen dat voldoet aan de beoogde beeldkwaliteit

-

-

90%

90%

Hoe staan we ervoor?

De maatregelen uit ‘Een graf in Stad’ hebben we grotendeels uitgevoerd. Afronding vindt plaats in 2016. We weten de beoogde onderhoudskwaliteit op begraafplaatsen te realiseren. We baseren ons daarbij op zowel de Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG) doelstellingen als de doelen uit de structuurvisie over kwaliteit. Ook komen we onze wettelijke verplichtingen na in het verwerken van overlijdensaangiftes. In 2015 ging het om ongeveer 2.170 aangiftes. We werken aan een verdere automatisering van deze aangiftes. We zijn onverkort kritisch op aanmeldingen voor uitvaarten op gemeentekosten om te voorkomen dat familie te gemakkelijk afstand neemt van haar verantwoordelijkheid hierin. In de afgelopen jaren is het aantal uitvaarten op gemeentekosten gedaald. Het waarborgen van de begraafcapaciteit voor de toekomst door het ruimen van graven, hebben we administratief voorbereid.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen in 2017 de onderhoudskwaliteit van de begraafplaatsen op peil houden en alle overlijdensaangiftes zo efficiënt mogelijk verwerken. We realiseren voldoende  begraafcapaciteit voor de toekomst door het ruimen van graven.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verwerken aangiftes van overlijden;
  • Begraafplaatsen beheren;
  • Begrafenissen faciliteren;
  • Uitvoeren van uitvaarten op gemeentekosten;
  • Ruimen van graven.