Begroting 2017

8.1.2 Bouwen in de bestaande stad

Veel mensen willen in de stad, dicht bij het centrum, wonen. Niet alleen in een appartement, maar ook in een grondgebonden eengezinswoning. We zetten in op voldoende binnenstedelijke plancapaciteit om te voorzien in de woningbouwbehoefte. Daarmee kunnen we ook gezinnen aan de stad binden. We zien dat juist projecten in de bestaande stad, ook in de moeilijke jaren op de woningmarkt relatief, goed verkopen. We willen nieuwe woonconcepten ontwikkelen, waarbij we grondgebonden woningen dicht op elkaar bouwen. Het wonen in en rond de binnenstad willen we met een manifestatie proberen te stimuleren. Zo blijft Groningen een compacte stad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor grondgebonden woningen en appartementen (exclusief jongerenhuisvesting)

400

400

400

400

Aantal woningen in de pijplijn voor de bestaande stad (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

-

-

512

1.049

Hoe staan we ervoor?

Hoewel de plancapaciteit voor 2016 op peil is, zien we dat er in 2016 minder woningen worden opgeleverd. De nieuwbouwmarkt loopt altijd achter op de bestaande woningmarkt. Nieuwbouwwoningen moeten eerst worden ontwikkeld, verkocht en gebouwd, dit kost tijd. We zien dan ook terug dat een groot deel van de plancapaciteit uit 2015 en 2016 verwacht wordt opgeleverd te gaan worden in 2017. We verwachten voor 2017 dat er 1.049 grondgebonden woningen en appartementen opgeleverd gaan worden in binnenstedelijk gebied. In 2016 worden de meeste woningen opgeleverd in het Eemskwartier (Kop van Oost), de Oosterhamrikkade Noordzijde en Helpermaar.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen jaarlijks gemiddeld genomen een plancapaciteit voor 400 grondgebonden woningen en appartementen in het binnenstedelijk gebied. Voor 2017 verwachten we dat er 291 grondgebonden woningen en 734 appartementen opgeleverd gaan worden.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Oplevering Lunettenhof (Europapark);
  • Oplevering De Velden woningen;
  • Start bouw Ebbingekwartier Fase 7 en 10;
  • Start bouw Grunobuurt blok 5;
  • Start verkoop Kempkensberg/Engelsekamp.