Begroting 2017

5.2.2 Ruim baan voor talent

Topsport en breedtesport horen bij elkaar en versterken elkaar. Topsport is ook citymarketing en heeft betekenis voor de economie. Hierbij valt te denken aan de verkoop van sportkleding en –materialen. Ook komen veel deelnemers en toeschouwers bij evenementen terug. In Groningen hebben we kennis en opleidingen op het gebied van topsport en talentontwikkeling (Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, Middelbaar Beroeps Onderwijs). Door de jeugdige bevolkingssamenstelling zijn er veel talentvolle sporters.

We willen Groningen een City of Talent laten zijn, ook voor de sport. We willen dat zeer talentvolle sporters zich in Groningen verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we ze, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal ondersteunde RTC’s

   5

6

7

  7

Aantal ondersteunde topsport-talentevenementen

  5

6

6

5

% talenten dat doorstroomt naar een hogere status

-

4%

4%

Aantal topsporttalenten dat vanuit een RTC doorstroomt naar een hoger niveau

-

-

-

-

Hoe staan we ervoor?

Sinds 2014 ligt het accent van ons topsportbeleid op het stimuleren van talenten. We ondersteunen Regionale Trainingscentra (RTC's) van zeven sporten: basketball, roeien, volleybal, atletiek, schaatsen, waterpolo en korfbal. Dit doen we door ze voorrang te geven in onze accommodaties, door ze te subsidiëren in de huur van accommodaties en door de inzet combinatiefunctionarissen als trainer. Veel kinderen die trainen bij een RTC zitten op een topsporttalentschool: een school voor voortgezet onderwijs, waar ze extra faciliteiten krijgen (flexibel rooster, spreiding eindexamen). We willen dat talentvolle sporters kunnen excelleren in hun eigen stad. Dat kan elk jaar bij het Holland Nordic Basketball Tournament, de Vier mijl en op het Schaakfestival Groningen. Topsportevenementen subsidiëren we alleen uit het sportbudget als het gaat om een evenement waar ook voor talenten uit de regio met een (inter)nationale status.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen dat talentvolle sporters zich in Groningen verder kunnen ontwikkelen. De samenwerking en kennisuitwisseling tussen topsportclubs, kennisinstellingen en gemeente is verbeterd. We willen een beter beeld krijgen van de breedtesportverenigingen met ambities op het gebied van talentontwikkeling en de kennis van de Regionale Trainingscentra (RTC's) aan deze verenigingen ten goede laten komen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Subsidiëren RTC's in de huur van accommodaties en geven ze voorrang bij het in gebruik geven;
  • Subsidiëren topsporttalentevenementen;
  • Uitreiken sportstimuleringsprijs en sportpenningen;
  • Versterken verbinding top- en breedtesport door kennisuitwisseling en clinics van RTC's bij breedtesportverenigingen die ambities hebben op gebied van talentontwikkeling;
  • Versterken van de samenwerking tussen topsportclubs, kennisinstellingen, gemeente en andere partijen in de gesprekstafel Centrum van sporttalent.