Begroting 2017

5.2.1 Jeugd in beweging

Met Jeugd in beweging bundelen we onze activiteiten die de deelname aan sport stimuleren. We hebben hierbij de meeste aandacht voor de jeugd tot 15 jaar, omdat een sportieve basis de kans vergroot op een leven lang plezier in sport en bewegen. Het is ook de basis voor een gezonde leefstijl, een gezonde sociale ontwikkeling en betere schoolprestaties.  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

% bewoners 18 jaar en ouder dat zegt één keer per week of vaker te sporten

   58%

59%

60%

  60-65%

% jongeren (groepen 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen

  63%

64%

65%

65-70%

Aantal vakdocenten voor sport en beweging in het onderwijs

-

13,3 fte

15 fte

16 fte

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdsportfonds

748

1.039

1.050

1.200 tot 1.400

% kinderen groep 6 met zwemdiploma

-

-

-

90% - 100%

Hoe staan we ervoor?

Bslim is sinds 2006 het succesvolle programma voor een actieve en gezonde leefstijl. Via de scholen en samen met sportverenigingen bieden we sport en bewegen aan in acht wijken. We maken hiervoor gebruik van combinatiefunctionarissen die naast sport en bewegen ook aandacht hebben voor cultuur ('Urban House') en talentontwikkeling. Onderdeel van Bslim zijn de schoolsportverenigingen: samenwerkingsverbanden tussen meerdere scholen en sportverenigingen in een Bslim-wijk. Kinderen kunnen na schooltijd kennismaken met sport en eventueel lid worden van een sportvereniging. Sinds 2013 werken we binnen Bslim op steeds meer scholen alleen met vakleerkrachten. Kinderen krijgen twee keer per week les van een vakdocent en er is minimaal één uur per week buitenschools sportaanbod. Dit doen we inmiddels op 18 van de 37 basisscholen.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen Bslim doorontwikkelen naar Bslim3.0. In alle Bslim wijken komt een schoolsportclub, zodat de overgang naar een sportvereniging makkelijker wordt. Programma's van scholen in een wijk worden beter op elkaar afgestemd, waardoor vakleerkrachten doelgerichter les kunnen geven. Sporten zal niet meer per definitie in een gymlokaal plaatsvinden, het kan ook buiten in het park of op één van de uitdagende speelplekken.Vakleerkrachten houden de beweegontwikkeling van kinderen bij. Met het programma Groningen Fit bevorderen we een gezonde leefstijl onder jongeren en hun ouders.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Ontwikkelen samenhangend sport- en beweegaanbod per wijk;
  • Vastleggen motorische ontwikkeling van kinderen;
  •  Uitbreiden aantal en bereik van de schoolsportclubs;
  •  Doorzetten Sporthopper, waardoor kinderen kennis kunnen maken met verschillende sporten.