Begroting 2017

2.3.5 Werken aan een goed aanbod werklocaties

Op bedrijventerreinen, kantorenparken en locaties voor (grootschalige) detailhandel is meer dan de helft van de werkgelegenheid in de stad geconcentreerd. We noemen dit onze werklocaties. In het beheer van de bestaande locaties werken we samen met de gebruikers. Verouderde werklocaties knappen we op, voor braakliggende terreinen en leegstaande kantoorpanden zoeken we (tijdelijke) bestemmingen.

We streven naar een goed vestigingsklimaat. Daarin bieden we een divers aanbod van nieuwe en bestaande hoogwaardige locaties voor zoekende bedrijven. Daarvoor moeten we ook de kwaliteit verbeteren en leegstand minimaliseren. De locaties willen we zo goed promoten. Voor nieuwe bedrijven willen we het zo makkelijk mogelijk maken van bijvoorbeeld het proces van verkoop en vergunningverlening. Ook plegen we, in samenwerking met onze regiopartners, acquisitie voor vestiging op onze werklocaties. Daarnaast werken we rekening houdend met de marktvraag, bestaande leegstand en gebiedsontwikkeling actief mee met transformatieverzoeken.

Hoe staan we ervoor?

Na enkele jaren van weinig dynamiek zien we in de markt dat er sprake is van een verhoogde verplaatsingsdynamiek en dat er ook meer vraag is naar uitbreidingsruimte. We hebben in 2016 daarom ook kavels verkocht op Zernike, Westpoort en Eemspoort. Ook hebben we verschillende uitbreidingsvragen van bedrijven op hun huidige locatie gefaciliteerd. We moeten continue kijken of ons huidig aanbod in voldoende afstemming is met de locatie specifieke vraag. De opname in de kantorenmarkt is in 2015 licht toegenomen. We zien een toename van de verplaatsingsdynamiek, maar ook een verschuivende vraag (een trek naar de binnenstad). Ook in de bedrijfsruimtemarkt is de opname in 2015 licht toegenomen. De trend is dat bedrijven uit dezelfde branches elkaar steeds meer opzoeken en minder ruimte nodig hebben dan vroeger.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen de positieve ontwikkeling van kaveluitgiftes vasthouden. Komend jaar willen we ongeveer 5 hectare afzetten op Westpoort, Zernike of Eemspoort. We willen uitvoering geven aan het economische marketingplan van de stad en doorgaan met actieve acquisitie voor onze werklocaties. In relatie tot gebiedsontwikkelingen willen we ook een beeld schetsen van onze revitaliseringsopgave.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Samenwerken (co-creatie en cofinanciering) aan verbeteren werklocaties;
  • Uitvoeren van het  marketingplan en acquisitieactiviteiten intensiveren;
  • In beeld brengen van de revitaliseringsopgave van onze werklocaties.