Begroting 2017

2.3.4 Handelsrelaties met het buitenland bevorderen

We willen Groningen uitbouwen tot een sterke economische regio in Europa. We bevorderen de samenwerking met het Groningse bedrijfsleven en helpen mee om buitenlandse investeringen in Noord-Nederland uit te lokken. Door betere verbindingen ondersteunt Groningen Airport Eelde de internationalisering van onze economische clusters. Het beleid om onze kennissectoren in internationaal perspectief te stimuleren en te profileren, vindt u in deelprogramma 2.1: Groningen kennisstad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting

 2016

Beoogd
 2017

Aantal (handels)projecten met het buitenland

-

10

15

> 15

 

Hoe staan we ervoor?

Met de viering van het 30-jarigstedenband lustrum met Tianjin (China) hebben we onze samenwerking bekrachtigd. Dit is positief voor onze inkomende en uitgaande Chinese (handels)missies waarmee we Chinese bedrijven stimuleren zich in Groningen te vestigen. Ook blijven we inzetten op het verstevigen van ons relatie netwerk met Duitsland met de steden Oldenburg, Hamburg en Bremen en de regio's eromheen. Projecten richten we op het versterken van de top-sectoren door kennisuitwisseling en samenwerking. De contacten met Rusland zullen voorlopig niet actief worden opgepakt.

Via het Interreg Shaping the Future of Smart Region North stimuleren we de samenwerking tussen de regio Groningen-Assen en de Metropolregion Bremen-Oldenburg. Daarmee hebben we een goed fundament gelegd om projecten en initiatieven internationaal met elkaar te verbinden.

Wat willen we bereiken in 2017?

We continueren onze (handels)contacten met Noord-Duitsland en China. We zorgen dat deze contacten zoveel mogelijk ten goede komen aan het Groningse bedrijfsleven.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Onze (handels)contacten en projecten voortzetten met Noord-Duitsland en China;
  • Internationale projecten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen uitvoeren;
  • Als aandeelhouder Groningen Airport Eelde faciliteren.