Begroting 2017

2.3.2 Bedrijvigheid breed stimuleren

We stimuleren bedrijvigheid in brede zin en we ondersteunen ondernemers. Extra aandacht besteden we aan starters en aan duurzaam ondernemen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd
 2017

Aantal bedrijfsbezoeken

580

530

> 500

> 580

Aantal adviesgesprekken met startende ondernemers

170

120

100

100

Aantal adviesgesprekken horeca

700

700

700

700

Aantal begeleide bedrijfsverhuizingen

20

20

20

20

Hoe staan we ervoor?

Groningen heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit blijkt uit de groei van het totaal aantal vestigingen in 2015 en de prestaties van Groningse bedrijven in (internationale) ranglijsten. Om het klimaat verder te verbeteren gaan we in gesprek met werkgevers en ondernemers en stimuleren ze in hun ontwikkeling en groei zodat werkgelegenheid toe neemt. Daarnaast doen we mee aan verschillende onderzoeken zoals 'MKB vriendelijkste gemeente 2015-2016', vestigingenonderzoek van Onderzoek & Statistiek Groningen en gemiddeld twee onderzoeken onder het bedrijvenpanel van de gemeente Groningen.

Wat willen we bereiken in 2017?

We ondersteunen en stimuleren werkgevers en ondernemers om te ontwikkelen en te groeien.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Bedrijven diensten op maat verlenen;
  • (Startende) ondernemers stimuleren;
  • Ondersteunen ZZP-ers en kleine zelfstandigen;
  •  Duurzaam ondernemen stimuleren.