Begroting 2017

2.3.1 Samenwerken met bedrijvenverenigingen

Het georganiseerde bedrijfsleven en de gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid in Groningen. Dat zijn we eind 2014 overeengekomen in het Convenant Ondernemend Groningen. De convenantpartners stellen middelen en capaciteit beschikbaar voor vooral strategische projecten maar ook gebiedsgerichte projecten. Er wordt gewerkt met een open agenda waarbij iedereen nieuwe initiatieven kan aandragen. De intensieve samenwerking met het bedrijfsleven mondt uit in gezamenlijke projecten en activiteiten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd
 2017

Aantal gezamenlijke projecten met bedrijvenverenigingen

-

22

> 22

> 22

Hoe staan we ervoor?

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente weten elkaar steeds beter te vinden. Interessante projecten komen van de grond zoals Open Stad waarin het bedrijfsleven haar deuren opent voor publiek, stimuleren ondernemerschap in de detailhandel (Retail Academy hoe speel je als retailer in op de toekomst) in de binnenstad en de wijk winkelcentra, maar ook inspiratiesessies hoe 'oude' en 'nieuwe' economie kennis kunnen delen. De samenwerking met de bedrijfsverenigingen, het Fonds Ondernemend Groningen, VNO-NCW, MKB Noord, het Akkoord van Groningen, het Alfa-College en het Noorderpoortcollege krijgt vorm via de Koepel Economische Agenda die uitvoering geeft aan de 7 ontwikkelopgaven uit het Convenant Ondernemend Groningen.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gezamenlijke projecten en initiatieven oppakken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Ondersteunen van en samenwerken met de Koepel Economische Agenda;
  • Uitvoeren gemeenschappelijke projecten van bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeente;
  • Uitvoeren evaluatie van het Fonds Ondernemend Groningen.