Begroting 2017

2.2.3 Binnenstadontwikkeling

We willen de binnenstad van Groningen voorbereiden op de toekomst. Het doel is om haar aantrekkingskracht en economisch functioneren te verbeteren. De binnenstad van Groningen is aantrekkelijk door een goede mix van winkels, horeca, cultuur, evenementen en wonen. Daarom willen wij middels het Uitvoeringsprogramma van de visie “Bestemming Binnenstad” de binnenstad de komende decennia aantrekkelijk houden. Dit doen we samen met betrokkenen in de binnenstad, die bekend staat als de “Huiskamer van de regio”; zie ook Paragraaf 1 Integraal gebiedsgericht werken, onderdeel Binnenstad.

Hoe staan we ervoor?

De stad is groeiende en heeft een belangrijke centrumfunctie voor de regio. Het winkel- en horecalandschap is volop in beweging (grote concepten gaan failliet, maar nieuwe concepten komen ervoor terug). Ook ontstaan er steeds meer mengvormen tussen dag-horeca en retail waarbij beleving en amusement centraal staan. Samen met bewonersorganisaties hebben we Visie A-Kwartier uitgewerkt en hebben we in het eerste kwartaal 2016 de toekomstvisie Binnenstad en het Uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad vastgesteld, een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van de binnenstad voor de langere termijn.

Volgens de Atlas van Gemeenten 2016 is Groningen gestegen van een 28ste plek in 2006 naar plek 22 op de ranglijst van meest aantrekkelijke steden op het gebied van werkgelegenheid, veiligheid, wonen en cultureel aanbod. Daarmee staat Groningen in de top 10 grootste stijgers.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen onze stad goed voorbereiden op de toekomst. Daarom spelen we in op nieuwe ontwikkelingen waarmee we de aantrekkelijkheid en de economische potentie van de stad vergroten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad met als doel het verbeteren verblijfsklimaat (openbare ruimte, toegankelijkheid en veiligheid) uitvoeren;
  • Ontwikkelen Grote Markt, Nieuwe Markt en Groninger Forum;
  • Faciliteren van nieuwe werkvormen;
  • Stimuleren samenwerking tussen Retail en Horeca;
  • Bezoekers binnenstad monitoren.