Begroting 2017

2.2.4 Winkels buiten de binnenstad

Ook buiten de binnenstad heeft onze stad een gevarieerd aanbod aan winkels waarvan de meeste in wijkwinkelcentra. Daarnaast hebben we diverse locaties voor grootschalige detailhandel. In onze Structuurvisie Detailhandel 2011 staat dat we de verschillende soorten en locaties van en voor detailhandel faciliteren en zetten daarbij in op versterking van de huidige structuur. We kijken hierbij naar de specifieke functie en betekenis zodat de winkels elkaar versterken en niet in de weg zitten.

We willen investeringsplannen van ondernemers maximaal faciliteren. Dit doen we binnen een logische detailhandelsstructuur die ertoe leidt dat Groningen als koophoofdstad van het Noorden een groot en compleet aanbod heeft, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de bestaande structuur. Binnen die structuur moeten onze bewoners en bezoekers van de stad voldoende winkels in hun omgeving kunnen vinden.

Hoe staan we ervoor?

Onze wijkwinkelcentra bewegen mee met nieuwe ontwikkelingen door meer verbinding met de wijk te zoeken. Door nieuwe vormen van communicatie wordt innovatie gestimuleerd waardoor wijkwinkelcentra meer een plek worden om te verblijven dan alleen een plek om te kopen. Supermarktketens vernieuwen om in te kunnen blijven springen op de behoefte van de consument. Voor het Sontplein-gebied is een Masterplan opgesteld voor de doorontwikkeling van het gebied. In samenwerking met de bedrijvigheid rondom het Hoendiep is een toekomstvisie opgesteld, waarbij rekening is gehouden met  de ontwikkeling van het SuikerUnie-terrein. Deze ontwikkelingen bekijken we ook in het licht  van de nationale Retailagenda.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen het Sontplein en het Hoendiep-Peizerweg doorontwikkelen op basis van het Masterplan Sontweg en de Toekomstvisie op het Hoendiep.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Wijkwinkelcentra ondersteunen;
  • Faciliteren investeringsinitiatieven van supermarkten en andere detailhandel;
  • Faciliteren van de doorontwikkeling van het  Sontweggebied en Hoendiepgebied;
  • Aantrekkelijke (fiets)route naar de binnenstad (vanaf Sontplein) uitvoeren.