Begroting 2017

2.2.2 Bevorderen toerisme

We willen meer bezoekers naar de stad trekken die langer verblijven en meer geld uitgeven. Stadsbezoekers en toeristen komen vooral af op evenementen en activiteiten. Samen met onze partners en ondernemers werken we aan een gastvrije binnenstad, aan een gevarieerd evenementenaanbod (programma 'Bruisende Binnenstad') en aan de promotie ervan. In dit beleidsveld is ook opgenomen de bediening van de bruggen, de verdeling van aanlegplaatsen voor hotelschepen, plezier- en beroepsvaart en kleine bootjes, inclusief toezicht en handhaving.

Indicatoren zoals het aantal toeristische overnachtingen, aantal binnenstadbezoekers en bezoekerswaardering zijn opgenomen als effectindicator bij deelprogramma 2.2 Aantrekkelijke stad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd
 2017

Aantal overnachtingen op hotelschepen

-

-

-

5.000

Aantal overnachtingen van pleziervaart in gemeentelijke jachthaven

-

-

-

2.100

Hoe staan we ervoor?

2015 is een goed toeristisch jaar geweest. Het aantal toeristische overnachtingen is met 44.000 toegenomen een toename van meer dan 10%. Groningen is in 2015 uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar voor steden met meer dan 100 duizend inwoners wat mede te danken is aan het herkenbare profiel van onze stad en de evenementen en culturele activiteiten die in Groningen worden georganiseerd.

Naar aanleiding van een ongeval met dodelijke afloop tijdens de bediening van een brug in Zaandam in 2015 heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onderzoek ingesteld. Omdat wij in Groningen met een vergelijkbaar systeem en vergelijkbare bruggen werken, nemen wij op basis van de conclusies van het onderzoek maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Wat willen we bereiken in 2017?

Het gevarieerde aanbod van evenementen en willen we in 2017 verder doorzetten zodat nog meer bezoekers naar de stad komen, langer verblijven zodat ze een belangrijke economische impuls geven aan onze stad. Bij de bediening van onze bruggen op afstand is het risico op ongevallen zo veel mogelijk gereduceerd, zowel voor gebruikers van onze bruggen (weg, water) als voor onze brugoperators.  

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Zorgen voor een gastvrije binnenstad met een gevarieerd evenementenaanbod;
  • Marketing Groningen ondersteunen;
  • Toeristische strategie opstellen (inclusief aandacht voor groei van de overnachtingsmarkt);
  • Bruggen bedienen, aanlegplaatsen verdelen;
  • Vergroten van de (Arbo-technische) veiligheid van op afstand bedienbare bruggen.