Begroting 2017

2.2.1 Samenwerken met binnenstadondernemers

We willen de levendigheid van de stad bevorderen en daarmee meer bezoekers trekken. Samen met de binnenstadondernemers streven we naar een aantrekkelijk aanbod aan winkels, horeca, markten, evenementen, festivals, congressen, gastvrijheidsacties en verrassende (winkel- en horeca)concepten. Voor bezoekers is levendigheid en beleving steeds belangrijker. Ondernemers spelen hier goed op in door steeds gerichter publiek aan te trekken, waardoor de programmering steeds meer verder naar ondernemers verschuift. Wij moedigen hen daarin aan, betalen voor een deel mee en blijven verantwoordelijk voor de grote lijnen en de beleidskaders. Ondernemers en gemeente werken samen en stemmen af in het overlegplatform 'Binnenstadmanagement’.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting 2016

Beoogd
 2017

Aantal samenwerkingen en projecten met binnenstadondernemers

-

4

> 4

> 4

Aantal nieuwe winkels of winkelketens naar de stad gehaald

-

5

5

> 5

Hoe staan we ervoor?

Groningen is een belangrijke slag gemaakt in de aanloopstraten. In de transitie van ruimte en panden die beschikbaar komen is er een natuurlijke ontwikkeling zichtbaar waarin nieuwe concepten zich in de binnenstad vestigen. Ook zien we steeds meer functiemenging in de binnenstad (detailhandel gecombineerd met daghoreca). Ondernemers richten zich meer op het actief aantrekken van publiek door concreet meer activiteiten te organiseren. We stimuleren de aantrekkelijkheid van de binnenstad door ons evenementenbeleid. De evenementen zijn gericht op levendigheid en beleving. Dit heeft een positieve uitwerking op de dag-horeca en terrassen.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen in 2017 meer dan 4 projecten organiseren samen met binnenstadondernemers. We willen meer dan 5 nieuwe (winkel)concepten naar de stad halen in 2017.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Gezamenlijke projecten met het bedrijfsleven uitvoeren en ondersteunen;
  • Aanvalsplan detailhandel uitvoeren (in relatie tot de Retailagenda): nieuwe winkels faciliteren en nieuwe (winkel)concepten aantrekken;
  • Inspelen op veranderend winkellandschap.