Begroting 2017

2.1.5 Talent en bedrijfsleven koppelen

We  bevorderen meer en betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ook willen we dat aankomende professionals meer in contact komen met bedrijven in de regio. We ondersteunen initiatieven die deze samenwerking bevorderen. Daarnaast willen we voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten in de Groningse regio.

Hoe staan we ervoor?

Het aansluiten van onderwijs en bedrijfsleven is een van de ontwikkelopgaven die we samen met het georganiseerde bedrijfsleven in het Convenant Ondernemend Groningen hebben opgenomen. Met meer dan 55.000 studenten is Groningen een stad boordevol talent. Dit talent beschikt over veelheid van kennis waar Groningse bedrijven gebruik van kunnen maken. Door het leggen van de juiste verbindingen tussen onderwijs, talenten en het bedrijfsleven kunnen studenten werkervaring op doen en komen bedrijven in contact met nieuwe ontwikkelingen. We ondersteunen de stichting Ondernemerstrefpunt (OTP) en projecten om talent en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen de ingezette lijn voortzetten en aanvullen met concrete initiatieven waarbij we uiteindelijk voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten voor de Groningse regio realiseren..

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Initiatieven onderwijs-bedrijfsleven voor (aankomend) talent ondersteunen;
  • Talenten en creatievelingen koppelen aan Groningse bedrijven en het MKB;
  • Stimuleren kennisdeling op het gebied van personeel;
  • Ondersteunen stichting Ondernemerstrefpunt.