Begroting 2017

2.1.6 Huisvesten van kenniseconomie

We willen we een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de kennisdynamo's. Dat zijn fysieke plekken waar kennis is geconcentreerd. Daarom zorgen we samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven dat de kenniseconomie goed uit de voeten kan in Groningen. We werken mee aan de verdere ontwikkeling van Zernike Campus Groningen en de Healthy Ageing Campus bij het UMCG. We faciliteren initiatieven voor broedplaatsen en versnellingsplekken. Ook investeren we in het vestigingsklimaat voor internationals via het welkomstbeleid 2.0 en het International Welcome Center North (IWCN).

Hoe staan we ervoor?

In 2016 hebben we samen met de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Hanzehogeschool de belangrijkste kansen geïdentificeerd voor het verbeteren van het vestigingsklimaat voor internationals onder de noemer van het welkomstbeleid 2.0. Hierin is gekeken naar huisvesting, arbeidsmarkt, tweetaligheid (fysiek en digitaal), marketing en integratie in het sociaal-culturele leven. Daarnaast wordt de financiering voor het International Welcome Center North na 2016 geregeld.

Op de Zernike Campus Groningen heeft naast de ontwikkeling van EnTranCe en de Energy Academy ook Avebe gemeld dat zij zich wil vestigen met een Research & Development centrum op Zernike. We hebben de afgelopen tijd geïnvesteerd in verdere samenwerking, acquisitie en duidelijke profilering van het terrein met kansen voor de biobased, life science, energie en IT-sector. Rondom het UMCG zien we een groei aan kennis-gedreven en zorggerelateerd activiteiten. De Healthy Aging Campus nabij het UMCG is gegroeid en gaat internationale contacten aan die leiden tot nieuwe werkgelegenheid. We willen de samenwerking van zorggerelateerde bedrijvigheid rondom het Martini Ziekenhuis nader stimuleren.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van fysieke plekken waar kennis samenkomt, zoals campussen en versnellingsplekken (zogenoemde incubators). In 2017 willen we de voorgestelde projecten uit het welkomstbeleid 2.0 tot uitvoering brengen en het International Welcome Center North ondersteunen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Zernike Campus Groningen gezamenlijk verder ontwikkelen;
  • Realiseren projecten uit het Welkomstbeleid 2.0;
  • Bedrijvencoöperatie van de Healthy Ageing Campus faciliteren;
  • Stimuleren ontwikkelingen Martini-ziekenhuis;
  • Stimuleren ontwikkeling IT-Hub;
  • Ondersteunen International Welcome Center North (IWCN).