Begroting 2017

2.1.1 Samenwerken met kennisinstellingen

We willen dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen optrekken en belangrijke bijdragen leveren aan (nieuwe) innovatieve werkgelegenheid. Daartoe werken we in het ‘Het Akkoord van Groningen’ samen met de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en de Hanzehogeschool. Daarbij zetten we Groningen steviger neer als internationale kennisstad en centrum van innovatie. De speerpunten en doelstellingen voor 2015-2019 hebben we vastgelegd in ‘Akkoord 3.0: Groningen, City of Talent 2020’. De partners vertalen de speerpunten van Akkoord 3.0 jaarlijks in concrete projecten in de vorm van een uitvoeringsagenda en begroting.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd
 2017

% HBO+ respondenten dat merk City of Talent aan Groningen verbindt

7%

8%

10%

15%

Aantal bezoekers aan website City of Talent

66.731

102.239

110.000

120.000

Aantal volgers op Twitter en LinkedIn

4.026

5.580

6.500

10.000

Hoe staan we ervoor?

Groningen heeft alles in huis om verder te groeien als kennis- en innovatiestad. Groningen is in aantal de vierde studentenstad van Nederland. De groei van de stad vond voor een belangrijk deel plaats dankzij de toename van buitenlandse studenten. Hun aandeel bij de Rijksuniversiteit Groningen is gegroeid tot 13%; bij de Hanzehogeschool is dat 9%. De groei van het aandeel Nederlandse studenten liep in 2016 wat terug door het ingevoerde leenstelsel. Verwachting is dat dit in 2017 weer bijtrekt.

De beginnende technologiebedrijven van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG hebben meer economische impact en tellen dubbel zoveel banen als Amsterdamse kennisinstellingen. Door de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen én bedrijfsleven te intensiveren kunnen wij gezamenlijk beter zichtbaar maken wat Groningen Kennisstad en de regio Groningen op het gebied van innovatie te bieden hebben.

Wat willen we bereiken in 2017?

De belangrijkste doelen van het Akkoord van Groningen 3.0 blijven in 2017:

  • De naamsbekendheid van Groningen als City of Talent vergroten;
  • Meer studenten, toponderzoekers en bedrijvigheid aantrekken en behouden;
  • Gezamenlijk grensoverschrijdende kennisprojecten opzetten en faciliteren;
  • Toename van de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven;
  • Vergroten van de werkgelegenheid en stimuleren van ondernemerschap.

Daarnaast stellen we in 2017 samen met de partners uit het Akkoord van Groningen 3.0 voor het speerpunt Healthy Ageing een strategische uitvoeringsagenda op. Daarnaast willen we het welkomstklimaat voor internationals in de stad verbeteren en willen we de campus Groningen als landelijke campus laten erkennen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Uitvoeren van de campagne ‘Groningen, City of Talent’;
  • Strategische speerpunten (Energie, Healthy Ageing) verder versterken;
  • Internationale contacten versterken via missies, beurzen en congressen;
  • Uitbouwen welkomstklimaat voor internationals;
  • Campusontwikkelingen stimuleren en landelijk positioneren.