Begroting 2017

10.2: Jeugd en veiligheid

Inleiding

We willen dat jongeren opgroeien in een veilige omgeving, thuis en daarbuiten. We willen dat jongeren de kennis en de vaardigheden hebben om goede keuzes te maken. Jongeren die overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen, volgen we nauwlettend en geven we waar mogelijk nieuw perspectief. Dit is ook verweven met het beleid in programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effect-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Verwacht

 2016

Beoogd
 2017

Aantal hinderlijke jeugdgroepen

2

2

2

2

Aantal overlast gevende jeugdgroepen

0

0

1

0

Aantal criminele jeugdgroepen

0

0

0

0

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2013

2014

2015

2016

Verwijzingen HALT 12 t/m 17 jaar
(aantal per 10.000 jongeren)

169,4

235,3

-

-

Harde kern jongeren 12 t/m 24 jaar  
(aantal per 10.000 inwoners)

0,6

0,7

-

-