Begroting 2017

8.4: Kwaliteit woningvoorraad

Inleiding

We willen dat het gemiddelde energielabel van corporatiewoningen over 5 jaar gemiddeld B of beter is. In 2020 heeft de bestaande particuliere woningvoorraad gemiddeld een energielabel C (vastgestelde energielabels).

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

Gasverbruik particulieren (woningen) in m3

86,4 miljoen

85,8 miljoen

< 85 miljoen

< 85 miljoen

Elektriciteitsverbruik particulieren (woningen) in kWh

170  miljoen

170 miljoen

170 miljoen

165 miljoen

Totaal opgewerkte elektriciteit zonne-energie in kWh

4,8 miljoen

6,6 miljoen

7 miljoen

8 miljoen

% woningen voorlopig energielabel C of beter

59%

N.N.B.

65%

70%

% woningen definitief energielabel C of beter

-

-

-

-