Begroting 2017

3.2: Voorkomen schooluitval

Inleiding

Zonder diploma's is het lastig om je talenten in het leven te kunnen inzetten. Daarom willen we dat kinderen hun school afmaken. Indien nodig bieden we kinderen ondersteuning om onderwijs te kunnen (blijven) volgen, bijvoorbeeld via jeugdhulp of door ondersteuning bij het vervoer naar school.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

We verantwoorden onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2013

2014

2015

2016

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

-

3

-

-

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

-

37%

2%

-

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV'ers)

3,0%

2,8%

-

-